Staatsexamens Nt2

De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) zijn bijzondere examens Nederlands. Deze examens zijn voor mensen die een andere moedertaal spreken en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van de Staatsexamens Nt2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal beheersen. Dit is nodig om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Het CvTE is verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van de Staatsexamens Nederlands Nt2. Cito en Bureau ICE maken de opgaven. DUO organiseert de afname. Het Steunpunt Staatsexamens NT2/ITTA biedt informatie en advies over de examens.

De Staatsexamens Nt2 bestaan sinds 1992. Sinds de start heeft inmiddels bijna een kwart miljoen anderstalige (jong-)volwassenen deelgenomen aan de Staatsexamens Nt2.

Twee programma's

De Staatsexamens Nt2 bestaan uit twee examenprogramma’s. De kandidaat kiest afhankelijk van zijn niveau voor Programma I of Programma II. Programma I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of beroepsopleiding op mbo-niveau. Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst om een baan of opleiding op hbo- of universitair niveau te volgen. Het is niet verplicht eerst examen te doen in Programma I om examen te kunnen doen voor Programma II.

Referentieniveaus taal en rekenen

De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen op bepaalde momenten moeten kennen en kunnen. De overheid heeft bepaald welke referentieniveaus voor welk schooltype gelden. Het referentiekader voor de taalniveaus maakt gebruik van de opbouw en beschrijvingen van het Europees referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK).

De ERK-niveaus B1 en B2, het niveau van Programma I en Programma II van het staatsexamen Nt2, blijken volgens onderzoek vergelijkbaar met de niveaus 2F en 3F van het referentiekader taal en rekenen. Kandidaten die slagen voor het Staatsexamen Nt2 hebben een taalniveau dat correspondeert met het betreffende referentieniveau Nederlandse taal (Programma I 2F, Programma II 3F).      

Voorlichtingsfilm

Over de Staatsexamens Nt2 is een voorlichtingsfilm gemaakt die laat zien welke stappen een kandidaat zet die het Staatsexamen Nt2 gaat doen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de Staatsexamens Nt2, adressen van taalaanbieders, informatie voor kandidaten, werkgevers en docenten is er de website van de Staatsexamens Nt2

Informatie over praktische zaken als aanmelden en betalen is te vinden op de website van DUO.