Werken voor de commissies

Hoe is het om te werken voor één van de commissies van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE)? In deze video vertellen leden en voorzitters van de commissies over wat zij zo bijzonder of aansprekend vinden aan hun werk.

Hoe is het om te werken voor één van de commissies van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE)? In deze video vertellen leden en voorzitters van de commissies over wat zij zo bijzonder of aansprekend vinden aan hun werk.

Naam en commissienaam in beeld: Martijn Adrichem, Vaststellingscommissie Duits vmbo

Martijn is thuis aan het werk. Beeld speelt versneld af.

MARTIJN: "Ik doe eervol werk bij de productie van eindexamens. Ik ben kritischer geworden op de eigen toetsen op school. Ik voel me goed door zorg te dragen 
voor kwalitatief goede examens. Ik leer veel van samenwerken met toetsdeskundigen. Ik geniet van op een ander manier 
samenwerken met vakcollega's uit het land."

Naam en commissienaam in beeld: Petra Schmitz, Vaststellingscommissie Engels h/v

Petra is op school aan het werk. Beeld speelt versneld af.

PETRA: "Ik hou van mensen en van mijn vak Engels. Ik doe werk wat ertoe doet. Ik ben er trots op dat we het maken van de examens met elkaar doen. Ik werk aan goede, mooie, en representatieve examens, samen met de collega's van het CvTE en Cito. Ik vind mijn werk een grote verantwoordelijkheid en een leuke uitdaging. Ik zie dagelijks veel jonge mensen in de les en ik maak deel uit van hun leven. Ik doe werk waar alle examenleerlingen havo en vwo mee te maken krijgen, als zij het examen Engels maken."

Naam en commissienaam in beeld: Suzanne van Stratum, Vaststellingscommissie mbo Nederlandse taal

Suzanne is op school aan het werk. Beeld speelt versneld af.

SUZANNE: "Ik werk samen met zeer deskundige, aardige, en betrokken collega's. Ik haal voldoening uit een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de examens. Ik lever een bijdrage aan het startniveau van studenten die doorstuderen in het hbo. Ik krijg ruimte om mijn werk als hbo docent af te wisselen met commissiewerk. Ik leer zelf ook elke keer weer iets uit de bronnen waar de examens bij worden gemaakt."

Naam en commissienaam in beeld: Minon van Tol, Vaststellingscommissie Frans vmbo

Minon is op school aan het werk. Beeld speelt versneld af.

MINON: "Ik versterk mijn inschattingsvermogen voor de doelgroep. Ik word kritischer en zorgvuldiger - ook op mijn eigen werk. Ik verscherp mijn oog voor detail. Ik doe gevarieerd werk. Ik kan mijn eigen tijd indelen. Ik werk samen met betrokken collega's naar een examen toe. Ik leer beter te argumenteren. Ik voel dat er echt naar me wordt geluisterd. Ik lever een betekenisvolle bijdrage aan een examen."