Toegankelijkheid examenbladmbo.nl oktober 2020

Onderzoek naar de toegankelijkheid van de website examenbladmbo.nl. Het onderzoek laat zien in hoeverre de website voldoet aan internationaal afgesproken richtlijnen voor toegankelijkheid (WCAG 2.1, niveau AA).