Rapportage onderzoek rekentoets 3S

In dit rapport wordt beschreven hoe de afnames van de rekentoets 3S verlopen zijn en welke gegevens dit heeft opgeleverd. Verder komen de voornaamste bevindingen uit zowel de digitale als fysieke veldraadpleging van de voorbeeldtoets 3S aan bod. Tot slot worden conclusies getrokken uit de bevindingen.