Kwaliteitszorg Centrale Eindtoets po

Dit document is een verbindend verhaal tussen de verschillende producten en activiteiten rond de kwaliteitszorg en zorgt voor een expliciet en gezamenlijk kwaliteitsbeleid en het geeft invulling aan de positie en werking van gehanteerde instrumenten en interventies. Het geeft inzicht in de kwaliteitseisen en procedures die gevolgd worden in de processen van het samenstellen, uitvoeren, evalueren en verbeteren van de Centrale Eindtoets. Het verbindt de volgende documenten rond de Centrale Eindtoets en is een aanvulling op het document “Verantwoording Centrale Eindtoets PO” van april 2015:

  • Beleidsplan kwaliteitszorg 2012-2016
  • Toetsbesluit PO
  • Plan van aanpak CET-PO versie 2015
  • Verantwoording Centrale Eindtoets PO
  • Toetswijzer  
  • Draaiboek CET-PO