Tussenrapportage referentieniveaus 2013-2014

Deze rapportage doet verslag van de resultaten en andere bevindingen van de Centraal Ontwikkelde Examens (COE’s) Nederlandse taal en rekenen in het mbo en de Rekentoets VO (RVO). Daarnaast worden voorlopige bevindingen weergegeven van de eerste pilot met een aangepaste rekentoets voor kandidaten met ernstige rekenproblemen en dyscalculie (ER).    
 

Eerst wordt ingegaan op de afnames en prestaties Nederlands en rekenen in het mbo voor de drie afnameperiodes die in deze sector zijn geweest afgelopen studiejaar. Vervolgens worden de resultaten van de maartafname van 2014 van de RVO gegeven en tot slot de resultaten van de pilot dyscalculie weergegeven.