CvE-bijlage bij rapportage referentieniveaus 2012-2013

In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten op de referentie-examens taal en rekenen in het jaar 2012-2013 aanvullend op de rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van het CvE zoals deze op 26 september 2013 als bijlage bij de voortgangsrapportage taal en rekenen is aangeboden aan de Tweede Kamer.