Rapportage referentieniveaus 2012-2013

Deze CvE-rapportage beschrijft het verloop van de pilots in de sectoren PO, VO en mbo voor het schooljaar 2012-2013. Daarnaast wordt gerapporteerd over de resultaten zoals die behaald zijn op de pilottoetsen en -examens die tot stand gebracht zijn onder verantwoordelijkheid van het CvE.