Persmap centraal examen 2022

De persmap centraal examen 2022 bevat informatie over de centrale examens voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) in 2022.