Vacature lid vaststellingscommissie Nederlandse taal 2F

Het College voor Toetsen en Examens is voor het mbo per 1 januari 2022 op zoek naar een lid voor de vaststellingscommissie Nederlandse taal 2F met een taakomvang van 200 klokuren op jaarbasis. 

College voor Toetsen en examens

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat verantwoordelijk is voor de centrale toetsen en examens in de verschillende sectoren van onderwijs. Voor het mbo regisseert het CvTE de werkzaamheden rondom de centrale examens Nederlandse taal en Engels.

Het CvTE heeft daarbij drie hoofdtaken:

 • specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centrale examen;
 • vaststellen van het centrale examen;
 • verder ontwikkelen van het centrale examen.

Bij de totstandkoming van de syllabi spelen externe experts een rol. De opgaven voor de centrale examens worden ontwikkeld door Cito. De vaststellingscommissie stelt de opgaven vast en heeft een belangrijke taak bij de normering en evaluatie van de centrale examens. 
 

Profielschets

De vaststellingscommissie bestaat uit vier leden en een voorzitter. De leden zijn werkzaam als docent in het mbo en worden voorgedragen door de sectorraden. 
Leden van de vaststellingscommissie mbo voldoen aan de volgende profielschets:

 • zijn werkzaam als docent in het mbo; 
 • vertegenwoordigen een sector van opleidingen in het mbo, hebben kennis van deze sector en zijn in staat om de breedte van die opleidingen binnen (en buiten) de sector te overzien (dit geldt niet voor het toegevoegde lid);
 • werken binnen de kaders die vanuit het CvTE aangegeven worden.

Taken

De taken van de vaststellingscommissie zijn:

 • vaststellen van de (opgaven van) centrale examens Nederlandse taal 2F;
 • adviseren van het CvTE over syllabi, centrale examens en normering;

Functie-eisen lid vaststellingscommissie

Voor deze benoeming stellen wij de volgende eisen:

 • u heeft aantoonbare expertise op het gebied van het onderwijs Nederlands;
 • u heeft minimaal een tweede graads-onderwijsopleiding in het vak Nederlands; 
 • u geeft les als docent Nederlands aan examenkandidaten van mbo-opleidingen;
 • u bent niet betrokken bij leerboeken en ook anderszins onafhankelijk;
 • u bent bij voorkeur werkzaam in een van de volgende sectoren: Techniek en Gebouwde Omgeving en/of Zorg, Welzijn en Sport en/of Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem.

Rechtspositie en vergoeding

Leden van de vaststellingscommissies blijven bij voorkeur bij hun huidige werkgever in dienst en werken voor een deel van hun weektaak voor het CvTE. Het CvTE vergoedt de daarmee overeenkomende loonkosten.

De omvang van de werkzaamheden is gebaseerd op het aantal vast te stellen opgaven en examens. Jaarlijks gaat het om een tijdsinvestering van ca. 200 uur. Er vinden ongeveer 12 bijeenkomsten plaats per studiejaar. De vaststellingscommissie 2F vergadert standaard op donderdagen. De bijeenkomsten vinden deels fysiek (in Utrecht) en deels digitaal plaats.
 

Solliciteren

Bent u na het lezen geïnteresseerd geraakt in de vacature van lid vaststellingscommissie Nederlands 2F, dan ontvangen wij graag uiterlijk 28 november uw CV met begeleidende motivatie. Als uw profiel voldoende aansluit gaan we graag met u in gesprek. 

Solliciteer op deze vacature

Meer informatie

Informatie over het CvTE vindt u op deze website. Heeft u vragen over de vacature dan kunt u contact opnemen met Linda van Abeelen, clustermanager mbo, via l.vanabeelen@cvte.nl.