Vacature plaatsvervangend collegelid voortgezet onderwijs

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs en in het mbo, de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs (po) en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2).

Het College zoekt een plaatsvervangend lid uit de sector voortgezet onderwijs. Lees voor meer informatie onderstaand document.