Vragen en antwoorden voor ouders over eindtoetsadviezen

Op 21 mei 2019 communiceren de eindtoetsaanbieders van de eindtoetsen Route 8, IEP, DIA en AMN dat een deel van de leerlingen die een van hun eindtoetsen hebben gemaakt helaas een verkeerd toetsadvies heeft gekregen. Deze fout ontstond buiten de toetsaanbieders om door een verkeerde omzetting van toetsresultaten naar toetsadviezen.

Deze situatie is niet van toepassing op de toetsadviezen van leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt. Ouders met vragen wordt aangeraden eerst contact op te nemen met de school/leerkracht van hun kind. Hebben ze daarna nog vragen dan kunnen ze contact opnemen met het algemene informatiepunt van het ministerie van OCW dat voor deze kwestie is ingericht: 050 59 99 820.