Collegeleden en hun nevenfuncties

Naast hun lidmaatschap van het College voor Toetsen en Examens hebben de collegeleden en hun plaatsvervangers nog andere functies. In dit document is aangegeven welke nevenfuncties zij bekleden.