Vacatures College

Het College voor Toetsen en Examens zoekt een nieuw collegelid en vijf plaatsvervangende collegeleden:

  • een lid uit de sector aoc/groen onderwijs
  • vijf plaatsvervangend leden voor respectievelijk de sectoren aoc/groen onderwijs, wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs.