Jaarverslag 2017

In het jaarverslag 2017 van het College voor Toetsen en Examens worden de activiteiten en resultaten wat betreft de uitvoering van de reguliere (wettelijke) taken belicht.

Jaarverslag 2017