Jaarverslag 2017

In het jaarverslag 2017 van het College voor Toetsen en Examens worden de activiteiten en resultaten wat betreft de uitvoering van de reguliere (wettelijke) taken belicht.

Jaarverslag 2017
Beeld: Marijke Volkers