Infographic examencyclus

Infographic van de examencyclus van de centrale examens vo, eerder gepubliceerd in Prima Onderwijs, juni 2017.