Presentatie CvTE aan vaste Kamercommissie op 11 mei 2017

Op donderdag 11 mei bracht het CvTE een bezoek aan de vaste Kamercommissie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Doel van het bezoek was de nieuw gekozen commissieleden in te wijden in de wettelijke taken van het CvTE. Het CvTE presenteerde zich in vijf thema’s, zie de agenda.