Persmap Centraal examen 2017

De persmap Centraal examen 2017 bevat informatie over de centrale examens voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) in 2017.