Jaarverslag 2016

In het jaarverslag 2016 van het College voor Toetsen en Examens worden de activiteiten en resultaten wat betreft de uitvoering van de reguliere (wettelijke) taken belicht.

Foto jaarverslag 2016: twee studenten zitten samen aan tafel
Beeld: ©Marijke Volkers / Marijke Volkers