Kwaliteitszorg Centrale Eindtoets po

Naast de kwaliteitseisen waaraan de inhoud van de eindtoetsen moet voldoen moet ook het proces van totstandkoming en verbetering aan kwaliteitseisen voldoen. Dit document is een verbindend verhaal tussen de verschillende producten en activiteiten rond de kwaliteitszorg en zorgt voor een expliciet en gezamenlijk kwaliteitsbeleid en het geeft invulling aan de positie en werking van gehanteerde instrumenten en interventies. Het geeft inzicht in de kwaliteitseisen en procedures die gevolgd worden in de processen van het samenstellen, uitvoeren, evalueren en verbeteren van de Centrale Eindtoets. Het documentĀ is een aanvulling op het document 'Verantwoording Centrale Eindtoets po' (2015).