Verantwoording Centrale Eindtoets po

Met dit verantwoordingsdocument legt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) publiekelijk verantwoording af over de kwaliteit van de Centrale Eindtoets. Het gaat zowel om de inhoudelijke als procedurele kwaliteit.  Inhoudelijk: Aan welke criteria moet de Centrale Eindtoets voldoen? En voldoet de Centrale Eindtoets daaraan? Procedureel: Hoe komt de Centrale Eindtoets  tot stand en welke checks en balances worden daarbij ingezet?  

Aangezien 2015 het eerste jaar is dat de Centrale Eindtoets onder regie van het CvTE wordt uitgevoerd en er nog geen afnamegegevens van de Centrale Eindtoets in deze nieuwe vorm zijn, bouwt deze verantwoording voort op de wetenschappelijke verantwoording van de Eindtoets Basisonderwijs van Cito. Dit document heeft het karakter van een groeidocument. Jaarlijks wordt dit aangevuld met afnamegegevens van de Centrale Eindtoets en eventuele andere bronnen.