Persinformatie Centrale Eindtoets 2021

Op dinsdag 25 mei zijn de leerlingrapportages van de Centrale Eindtoets aan scholen beschikbaar gesteld. De Centrale Eindtoets is één van de eindtoetsen voor leerlingen in groep 8 waar scholen uit kunnen kiezen. Deze eindtoets wordt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE), namens de overheid, aangeboden. Uitgangspunt bij de Centrale Eindtoets is dat ieder kind de kans krijgt te laten zien wat het kan.