Examen en werkelijkheid, Van Cevo naar College voor Examens

Onlangs verscheen de brochure Examen en werkelijkheid, Van Cevo naar College voor Examens.

Aan de hand van voorbeelden die nog vers in het geheugen liggen, wordt een beeld geschetst van de afgelopen examenjaren, de zaken die daarin speelden en de Cevo-geschiedenis die daaraan ten grondslag ligt.