Convenant van de ketenpartners voor centrale examens en toetsen

Het convenant beschrijft de samenwerking en de naleving van afspraken tussen het CvTE en zijn ketenpartners Cito en DUO. De specifieke rol van het CvTE, regievoerder en meewerkend voorman, wordt geconcretiseerd door het maken van ketenprocesafspraken (KPA) in 2017.