Documenten

Memorie van Toelichting bij wet CvTE

Het College voor Toetsen en Examens is opgericht bij wet. Deze wet uit 2010 bevat een memorie van toelichting, waarin de minister het hoe en waarom ervan uitlegt.