Memorie van Toelichting bij wet CvTE

Het College voor Toetsen en Examens is opgericht bij wet, de wet CvTE (2010). De wet CvTE bevat een memorie van toelichting, waarin de minister het hoe en waarom uitlegt van de wet CvTE.