Nieuwsbericht nieuwe voorzitter College voor Examens

 Nieuwsbericht over benoeming van Pieter Hendrikse, voorzitter van het CvTE.