Brieven van het ministerie van OCW over aanscherping zak/slaagregeling

Vanaf 1 augustus 2011 werden de aangescherpte exameneisen voor het voortgezet onderwijs van kracht. Leerlingen moeten voor het centraal examen gemiddeld een voldoende halen om te kunnen slagen. Deze brieven van OCW informeerden over deze ontwikkeling.