Contactformulier voor algemene vragen

Heb je een algemene vraag over het College voor Toetsen en Examens (CvTE) stel hem dan via dit contactformulier.

Vraag via cvte.nl

Heeft u een algemene vraag? Dan kunt u deze stellen door onderstaand contactformulier in te vullen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vragen uw persoonsgegevens om met u in contact te kunnen blijven over uw vraag.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord, maar kan ook worden doorgestuurd naar één van onze ketenpartners binnen OCW van wie u vervolgens het antwoord ontvangt.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord, worden uw vraag en gegevens maximaal 5 jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *