Blogs

Het Schoolplein is geopend!

Schoolpleinen kennen we allemaal. Alle wegen naar het basis- en voortgezet onderwijs lopen via een schoolplein; de verbinding tussen de buitenwereld en de beschutting van het schoolgebouw. Een weliswaar omheind maar toch open terrein vol uitdagingen en soms onvermoede gevaren. Waar kleintjes spelen in kringetjes, tikkertje aan de orde van de dag is en vriendjes en vriendinnetjes voetballen. In het voortgezet onderwijs uiteindelijk dé plek van waaruit nieuwe werelden worden ontdekt.

Met en van elkaar leren

Dat alles onder het toeziend oog van docenten of conciërges die nauwlettend in de gaten houden wat het beweeglijke volk zoal uitspookt in de ‘speelwei’. Niet alles mag, laat staan dat alles kan... Ook onderling wordt er volop gestimuleerd, gecorrigeerd, van elkaar geleerd. Er worden voortdurend ‘meters’, zeg maar groeispurten, gemaakt. Een prachtige plek om van elkaar te leren en daarom ook een sterk beeld om te gebruiken bij de start van het ‘CvTE-schoolplein’.

Het schoolplein als metafoor voor het belang om met elkaar te leren, in gesprek te gaan, wellicht met elkaar van mening te verschillen. Een discussieplatform voor alle docenten die waarde hechten aan kwalitatief en inhoudelijk sterke centrale examens. Waar bijvoorbeeld aandacht kan worden gevraagd voor prioritering in het examenrooster of een (nog) betere logistiek in de voorbereiding en afhandeling van examens. Ons Schoolplein is geen alternatief voor het Examenloket en de fora van de vakverenigingen.

Wél bieden we een platform aan elke examinator, elke docent in het voortgezet onderwijs die met het CvTE van gedachten wil wisselen over de centrale examens. We willen zo onze zichtbaarheid vergroten, ons geluid laten horen en de uitvoeringspraktijk van de centrale examens laten profiteren van goede suggesties vanuit het onderwijs. We openen ons Schoolplein voor het voortgezet onderwijs om desgewenst later uit te breiden naar andere, zo mogelijk alle, sectoren waaraan het CvTE zijn diensten verleent.

Ontmoetingen online en offline

U bent van harte welkom u te mengen in lopende discussies, een nieuwe discussie te starten, vragen te stellen of ideeën aan te dragen. Onderwerpen die veel energie opleveren kunnen aanleiding zijn om deelnemers aan discussies uit te nodigen een bijdrage te leveren aan focusgroepen. Andersom kunnen opbrengsten uit die groepen hun weg vinden naar het Schoolplein. Het mooiste is natuurlijk als de echte en de virtuele ontmoeting complementair zijn. Heeft u dus bijvoorbeeld een nabrander na het bijwonen van een van onze regionale bijeenkomsten, meld het vooral op het Schoolplein. U geeft dan een stevige impuls aan onze ambitie om samen met het onderwijsveld te bouwen aan de centrale examens.

De komende weken lanceren we het Schoolplein onder meer tijdens bijeenkomsten met docenten. Op 11 maart in Utrecht tijdens een correctietraining en op 26 maart tijdens een regiobijeenkomst. Twee uitgelezen gelegenheden die we graag aangrijpen om het Schoolplein over het voetlicht te brengen.

Het Schoolplein is te vinden op denkmee.cvte.nl.

Ik hoop van harte u daar vaak te treffen. Opdat examens nóg beter worden, méér ‘van en door u’ zijn, en leerlingen daarvan profiteren. Daar zijn schoolpleinen immers óók voor bedoeld.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.