Weblog

[Blog] De Examenlijn en de docent...

In het vmbo gingen de cspe’s en digitale centrale examens reeds van start; de papieren centrale examens voor vmbo en vwo/havo volgen binnenkort.

Voor betrokken docenten altijd weer ‘n uitdagende krachtmeting. Niet enkel de leerlingen worden getest, het is soms ook dé ultieme proeve waaraan de kwaliteit van de docent wordt afgemeten. Minstens voor zijn of haar eigen gevoel. Bovendien voelen docenten zich in álle gevallen zeer verantwoordelijk voor een zorgvuldige afwikkeling van de beoordeling van hun leerlingen. Dát laatste leidt elk jaar tot een stevige run op dé front office van de digitale vraagbaak in de examentijd.

Examenloket en Examenlijn

Meer dan 80% van alle direct bij eindexamens betrokken docenten kennen het Examenloket,. Een goede ontwikkeling; ingezet in 2014 en nu al niet meer weg te denken.

Het Examenloket is een samenwerking tussen het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het Examenloket is sinds 2014 ingesteld om docenten, examensecretarissen en andere betrokkenen één plek te bieden waar ze met hun vragen terecht kunnen, zodat ze niet hoeven te zoeken waar bij welk van de vier organisaties ze moeten zijn. Het Examenloket is het loket voor alle vragen over toetsing en examinering in de breedste zin van het woord: variërend van vragen over wet- en regelgeving en ongeldigheidsverklaringen tot vragen en opmerkingen over opgaven en correctievoorschriften. Het Examenloket zorgt dat de vraag op de juiste plek terechtkomt. Zo wordt de laatste categorie vragen en opmerkingen door het Examenloket doorgezet naar de Examenlijn van het CvTE.

Professionaliteit van docenten

De inbreng van docenten tijdens het correctieproces is van grote betekenis.

Immers, er kan nóg zo zorgvuldig gewerkt zijn bij de totstandkoming van de examens ,the proof of the pudding is in the eating…. Onvolkomenheden of onjuistheden in examenopgaven worden veelal tijdig door docenten opgemerkt. ’n Juist antwoord van ’n leerling dat in het correctievoorschrift niet als zodanig erkend wordt, ook dat kan zomaar gebeuren.

Professionele leraren dienen met dit type dilemma’s om te gaan. Er is immers altijd ‘n grijs gebied. ‘Correctie’ is geen harde wetenschap en de Examenlijn is geen scheidsrechter in de zin dat zij uitspraken doet over individuele leerlingantwoorden of rechter speelt in kwesties waar docenten onderling niet uitkomen.

Leraren worden tijdens hun opleiding nauwelijks voorbereid op de rol als examinator en/of corrector. De lerarenopleidingen laten hier ‘n essentiële taak liggen. Nog ingewikkelder wordt het voor leraren die in hun eentje beslissingen moeten nemen in het grijze gebied. Niet altijd is er ‘n sectie- of vakgroepgenoot beschikbaar om mee te sparren. Ze fungeren dan als eenpitters en hopen op steun vanachter het Examenloket. Overleg met collegae van andere scholen ligt dan voor de hand. Maar dat lijkt in de praktijk niet voor iedereen te gelden.

Wegwijzer

Gelukkig vormt ook hier transparantie de leidraad. Het belang wordt (h)erkend om adequaat in te spelen op toegenomen betrokkenheid en mondigheid, ook in examenland! Alle scholen hebben de posters ontvangen waarop klip en klaar wordt toegelicht hoe te handelen bij twijfel in de correctie. De posters fungeren als spoorboekje én als toets bij de zoektocht naar ’n adequate beoordeling. De verantwoordelijkheid van examinatoren wordt er in erkend en gesteund.

De Examenlijn voorziet in een grote behoefte. Niet meer weg te denken uit de examenketen!

Zie ook:

Examenloket

Examenlijn CvTE

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.