Weblog

[Blog] Het cspe: een verrijking vóór en een erkenning ván de vmbo-leerlingen…

Het is weer zover: vanaf vandaag is Nederland bij tijd en wijle in de ban van de eindexamens. En dat gaat zo door tot half juni, wanneer de jaarlijkse vlaggenparade zichtbaar wordt met de ‘boekentassen’ in top.

Pieter Hendrikse
Beeld: ©Het CvTE / Ruben Jorksveld

Nú vooral overwegend gezonde spanning om te toetsen of de inspanningen die leerlingen zich de afgelopen jaren hebben getroost op school, ook gehonoreerd kunnen worden op landelijk niveau. Want dat is het ‘aardige’ van centrale examens: plotsklaps ontstaat er voor kandidaten niet enkel ’n speelveld binnen de klas of groep, maar ook in de vergelijking met leerlingen uit bijvoorbeeld Maastricht en Zwolle.

Het spits wordt wederom afgebeten door het vmbo. In het verlengde van de invoering van de profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken in augustus 2016, legt dit jaar ruim 80% van alle leerlingen het cspe af in een profielvak. Hiermee krijgt het nieuwe vmbo nú echt vorm in de schoolpraktijk.

Grote vernieuwing

2018 wordt dan ook het jaar waarin de grote vernieuwing voor ’t eerst ook samen het examenbeeld in het beroepsgerichte vmbo bepaalt. Spannend en verrijkend. De grootste onderwijsinnovatie in het vo sinds 50 jaar krijgt immers z’n beslag. En dat kan niet zonder horten en stoten.

Scholen merken in de uitvoering dat de organisatielast van het cspe substantieel is. Dat was vóór de invoering van de profielvakken ook al zo. Het cspe kan zich als een lang gerekt lint uitrekken over meerdere maanden en kan ook buiten de klaslokalen worden afgenomen. Dat belast het jaarrooster. 

Praktijkexamens gewaardeerd

Docenten staan soms voor ingewikkelde taakopgaven. De relatieve eenvoud van het eigen rooster wordt doorbroken als gevolg van de lange afnameperiode. Praktijkexamens begeleiden, inspringen bij andere vakken en de kar trekken bij de implementatie van jouw profielvak én ook nog eens de keuzevakken. Alles komt tegelijk. Niet zo vreemd dat er vanuit de Stichting Platforms VMBO wordt gepleit voor een reductie van de organisatielast.

Tegelijkertijd blijkt uit de jaarlijkse evaluaties met de afzonderlijke platforms dat de docenten zeer veel waarde hechten aan het praktische gehalte van het cspe. Hun leerlingen werken immers met de handen. Docenten accepteren de organisatielast omdat die nu eenmaal het gevolg is van de P van praktijk uit het csPe. Inmiddels blijkt ook uit NRO-onderzoek, dat docenten en schoolleiders content zijn met de ontwikkelingen.

Verrijking en erkenning

Het cspe: een verrijking voor en een erkenning van de vmbo-leerlingen. Aan de platforms dan ook de oproep om te komen met gedragen opvattingen hoe om te gaan met de ongekende mogelijkheden die het cspe biedt, zonder dat de schoolorganisatie daardoor bovenmatig wordt belast.  

Er wordt bij de profielvakken gewerkt met twee versies van ieder cspe. Eén versie wordt ingezet voor de eerste afname, de andere versie is bedoeld voor de herkansing.

Werken met twee versies van een cspe is nieuw. De komende jaren worden er jaarlijks twee nieuwe versies gemaakt. In 2023 is er de beschikking over een goed gevulde ‘onderdelenbank’ waardoor mogelijkheden tot flexibilisering van examens verder worden vergroot.

Over meer maatwerk gesproken: het cspe biedt ’n format!

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook onze persmap Centraal examen 2018

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.