Weblog

Blog: Afscheid directeur Geert van Lonkhuyzen

Op donderdag 13 september nam Geert van Lonkhuyzen afscheid als directeur van het bureau van het College voor Toetsen en Examens. Hij gaat in Friesland aan de slag als dagelijks bestuurder van het Dockinga College, de Inspecteur Boelensschool en de J.J. Boumanschool. Pieter Hendrikse sprak hem ter gelegenheid van dit afscheid toe. Dit blog is een bewerking daarvan. 

Beeld: Sander Koning
Voorzitter Pieter Hendrikse bedankt Geert van Lonkhuyzen

Wat ’n bevoorrecht mens is onze voormalige directeur Geert van Lonkhuyzen. Hij gaat vanaf nu dágelijks terug naar school. Voor mensen zoals hij ligt de kern van z’n ‘stiel’ uiteindelijk toch altijd weer ín de school. Van betekenis kunnen zijn voor leerlingen, hun ouders en je docenten. Lief en leed delen, een schoolgemeenschap vormen. Geert gaat zich daar heel erg senang voelen, daarvan ben ik overtuigd.

En dan ook nog in het prachtige Friesland. Het land waar het leraarschap hem bracht en waar hij werd verleid om er voor altijd te blijven. Thuiskomen zou ik denken.

Gelukkig in Dokkum: de stad die zowel in zijn als in mijn geschiedenisboek op school, nadrukkelijk werd gememoreerd. Maar het lot van Bonifatius – de architect van de Roomse hiërarchie in West-Europa werd in Dokkum vermoord – zal Geert niet treffen. Hij kan er veilig en met een gerust hart, bouwen aan toekomstbestendig onderwijs op de verschillende locaties van het Dockinga College.

De groei en bloei van het College voor Examens (CvE), inmiddels College voor Toetsen en Examens (CvTE), tot wat het nu is, kan voor een belangrijk deel op zijn conto worden geschreven. Velen van ons kennen uit het verleden de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) en de Staatsexamencommissie VO die als zelfstandige gezaghebbende entiteiten in examenland samen met de Staatsexamencommissie Nt2 in 2009 het CvE werden.

Als directeur van dat nieuwe, gefuseerde CvE, later CvTE, door toevoeging van andere centrale toets- en examendossiers aan het pakket, zoals het dossier rekenen in het vo en het mbo en de Centrale Eindtoets in het basisonderwijs, heeft Geert samen met anderen de basis gelegd voor draagvlak in het veld, vertrouwen vanuit de politiek en kwaliteitsborging bij ketenpartners en schoolbesturen. Dat is voorwaar een prestatie van formaat, die zeer zichtbaar geworden is in het, over het algemeen nogal eigenzinnige Nederlandse onderwijslandschap.   

De afgelopen negen jaar stonden hoofdzakelijk in het teken van opbouw en consolidatie en de laatste jaren ook van innovatie. Geert is een bouwer en verbinder: van CEVO en die andere ‘losse’ examenorganisaties naar één geoliede regie-eenheid voor centraal toetsen en examineren in verschillende sectoren (po t/m mbo en Nt2).

Van hem heb ik een typering overgenomen die ons ZBO ten volle schetst: we zijn ‘dijkbewakers’. De wettelijke doelen van centraal toetsen en examineren houden we scherp in ’t vizier bij alle debat, polemiek, discussie en soms gekrakeel rondom centrale toetsing en examinering.

Tussen Hoftoren, Binnenhof en College wist Geert met ‘n open vizier, slim en to the point te acteren en te regisseren. Als secretaris droeg hij zorg voor steeds weer formeel en inhoudelijk boeiende debatten in de collegevergaderingen.

Geert verlaat ons op ‘n moment dat ‘t werk bij het CvTE natuurlijk bij lange na nog niet af is. Aan versterking van de kwaliteitsborging, verbetering van de regievoering en verhoging van de transparantie valt nog de nodige eer te behalen. We blijven er aan doorwerken met onverminderd enthousiasme en stevige noeste arbeid.

Met Marc Spierings hebben we een waardige opvolger aan boord gekregen. De ontwikkeling van Facet, de evaluatie van de wet eindtoetsing po, de verankering van het Project Ieders Examen en last but not least onze eigen onderzoeksagenda zijn zomaar enkele van de uitdagingen, die hij met verve zal weten op te pakken.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.