Weblog

[Blog] 25 jaar Staatsexamens Nt2

De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) bestaan 25 jaar en dat mag gezegd en gevierd worden. Aan de stam van de centrale examinering is de Nt2-loot flink uitgegroeid en van grote betekenis in het examenlandschap.

Portret van voorzitter van het College van het CvTE Pieter Hendrikse
Beeld: ©Het CvTE / Ruben Jorksveld

Civiel effect voor werk en opleiding

Wat betekent dat, 25 jaar Staatsexamens Nt2? In elk geval dat de Staatsexamens Nt2 in die 25 jaar meer dan bestaansrecht hebben opgebouwd. Er is een ‘civiel effect’ ontstaan als het gaat om het gebruik van het diploma Staatsexamen Nt2 bij het vinden van werk, en als startkwalificatie voor het middelbaar en hoger onderwijs (mbo Programma I, hbo/universiteit Programma II).

In de loop van de tijd is het aantal kandidaten flink toegenomen. Vanzelfsprekend is er sprake van fluctuaties als gevolg van voortdurende wijzigingen op mondiaal niveau. Als cijfers iets duidelijk maken, is het welke mensenstromen zich hebben verplaatst in de loop der jaren. Oorlogen, gezinshereniging, al deze ontwikkelingen worden zichtbaar in de aantallen kandidaten die zich in de afgelopen 25 jaar voor de Staatsexamens Nt2 hebben aangemeld. Het spreekt voor zich dat ook regelingen omtrent de Inburgering zoals die in ons land worden getroffen, ook direct invloed kunnen hebben op de aantallen deelnemers.

Kwaliteit in inhoud en vorm

Ondanks alle fluctuaties is er ‘n hoop gebleven in de afgelopen 25 jaar. In het bijzonder onze partners: Cito, Bureau ICE en DUO, die de inhoud van de examens, dan wel de organisatorische kant van de Staatsexamens Nt2 jaar in jaar uit voor hun rekening nemen. Dankzij hun bijdragen zijn we in staat om kwalitatief uitstekende examens af te nemen. Waar inhoud en vorm van de inburgeringsexamens nogal eens veranderde, hebben de Staatsexamens Nt2 al 25 jaar een vaste vorm met vier vaardigheidsonderdelen (lezen, schrijven, spreken, luisteren) en een ‘vast’ ministerie, te weten OCW.

Met de tijd mee

Waren er vroeger drie afnames per jaar op locatie, namelijk bij onderwijsinstellingen, tegenwoordig is het mogelijk om (vrijwel) het hele jaar door Staatsexamen Nt2 te doen op vijf verschillende locaties van DUO in het land. Ook de vorm van de afname is veranderd: vroeger op papier en met cassettebandjes in talenpractica, sinds 2007 worden alle Staatsexamens Nt2 digitaal afgenomen. Voor luisteren wordt er inmiddels mede gebruik gemaakt van videofragmenten. In 2017 vond de overgang plaats naar het digitale examenplatform Facet. Kregen de beoordelaars vroeger via de post of een koerier een doos met schrijfexamens en cassettebandjes, vandaag de dag vindt ook de beoordeling plaats in een digitale omgeving. 

Op naar de toekomst?

En zijn er dan nog wensen voor de toekomst? Jazeker!, alleen die zijn niet altijd gemakkelijk uit te spreken in een klimaat waar ‘inburgering’ van nieuwkomers altijd óók sociaal-politieke implicaties heeft. Bezien vanuit het perspectief van de nieuwkomer, blijft de wens dat er één doorgaande lijn van taalvaardigheidsexamens aangeboden kan worden: van taalniveau A2 tot C1. Examens die inhoudelijk en qua vorm vergelijkbaar zijn opgebouwd.Dat geeft richting voor het onderwijs en komt de kwalificatie van anderstaligen ten goede.

>> CvTE TV filmpje over Staatsexamens Nt2

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.