Vacatures: plaatsvervangende collegeleden

We zijn op zoek naar drie plaatsvervangende collegeleden en wel voor de sectoren: primair onderwijs (po), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Functieomschrijving

Goede centrale toetsen en examens sluiten naadloos aan op het onderwijs, zijn landelijke ijkmomenten in leerloopbanen en pijlers onder diploma’s en genieten het vertrouwen van de maatschappij. Samen met het onderwijs werken het CvTE en zijn ketenpartners aan de best mogelijke centrale toetsen en examens. Examens van, voor en door het veld waarmee leerlingen, studenten en kandidaten de kans krijgen te laten zien wat zij kennen en kunnen. Dit zijn de missie en de visie van het CvTE: goede centrale toetsen en examens maak je samen.

Het college zoekt per 1 oktober 2024:

  • een plaatsvervangend lid voor de sector primair onderwijs;
  • een plaatsvervangend lid voor de sector middelbaar beroepsonderwijs;
  • een plaatsvervangend lid voor de sector wetenschappelijk onderwijs.

Het college

Het college is een zelfstandig bestuursorgaan zoals beschreven in de Wet College voor toetsen en examens, dat verantwoording aflegt aan de minister. Het college is verantwoordelijk voor:

  • de centrale examens en de staatsexamens in het voortgezet onderwijs;
  • de centrale examens Nederlands en Engels in het middelbaar beroepsonderwijs;
  • de kwaliteitsbewaking van de doorstroom- en leerlingvolgsysteemtoetsen in het primair onderwijs;
  • de staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2).

Het college vergadert vier keer per jaar en stelt dan onder andere wettelijke regelingen, de begroting, het werkprogramma en het jaarverslag vast. Het college bestaat uit een voorzitter, zes leden en zes plaatsvervangende leden die waarborgen dat het college in volledige samenstelling bijeenkomt. Alle leden zijn onafhankelijke deskundigen, afkomstig uit het veld dat zij vertegenwoordigen. Zij doen hun werk op persoonlijke titel.

Profiel (plaatsvervangende) collegeleden

Ervaring

Als collegelid bent u actief werkzaam als bestuurder in de onderwijssector waarvoor u plaatsneemt in het college. U bent goed bekend met en heeft een brede blik op het onderwijsstelsel.

Kwaliteiten

Een collegegelid is deskundig, onafhankelijk en integer, politiek sensitief en gericht op samenwerking. U heeft oog voor kwaliteit en academisch werk- en denkniveau.

Vergoedingen

De leden van het college ontvangen een vacatievergoeding voor de vergaderingen waaraan zij deelnemen en een reiskostenvergoeding.

Het bureau

Het college wordt ondersteund door een bureau, dat de besluiten en adviezen voor het college voorbereidt. Het bureau van het CvTE huist aan de Muntstraat in het centrum van Utrecht, waar doorgaans ook de vergaderingen van het college plaatsvinden.

Voor meer informatie over de bureau-organisatie, zie  het gedeelte over ons op deze website.

Inwinnen informatie

Meer informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de heer drs. J.H. (John) van der Vegt, voorzitter van het college, of bij de heer dr. M. (Marc) Spierings, secretaris-directeur. Een telefonische afspraak kunt u maken via het directiesecretariaat van het bureau: 030-28 40 700.

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie per mail vóór 24 juni 2024 richten aan: sollicitatie@cvte.nl, t.a.v. dr. Marc Spierings, onder vermelding van de vacature waarnaar u solliciteert. Gesprekken vinden plaats in week 27.

Deze procedure leidt tot een keuze door het college. De verkozen kandidaat wordt voorgedragen aan de minister voor primair en voortgezet onderwijs, die besluit over de benoeming.