N-termen centraal schriftelijke eindexamens 2023

Vandaag zijn de N-termen voor de centraal schriftelijke examens bekendgemaakt. Daarmee kunnen scholen de uitslag van de eindexamens bepalen. Vorige week werden de N-termen van de centraal schriftelijke en praktische examens (cspe’s) in het vmbo al bekendgemaakt. Leerlingen in het vmbo bb, kb, gl/tl, havo en vwo die hun centrale examens hebben afgerond, horen vandaag van hun school of ze geslaagd zijn.

Dit jaar namen in totaal zo’n 186.000 leerlingen deel aan de centrale eindexamens. Het eerste tijdvak liep voor leerlingen in het vmbo gl/tl, havo en vwo van 11 mei tot en met 30 mei. Vmbo bb- en kb-leerlingen konden vanaf 3 april al starten met digitale examens. Het tweede tijdvak loopt van 19 juni tot en met 30 juni. Leerlingen kunnen dan examens inhalen en een herkansing doen. 

N-termen

Dit jaar zijn de N-termen gemiddeld 0 tot 0,1 punt hoger dan in de jaren 2015-2019. Om iets te kunnen zeggen over het vaardigheidsniveau van de examenkandidaten in vergelijking met andere jaren is een verdere analyse nodig. De onderzoeksresultaten hiervan verwachten we net als in 2022 in het najaar te publiceren.

Met een N-term worden de scorepunten voor een examen omgezet naar een cijfer. Een N-term is doorgaans een getal tussen 0,0 en 2,0. Bekijk onze video over de normering in 2023 voor een uitleg over hoe de N-term precies werkt of ga naar Examenblad.

We feliciteren namens het CvTE, Cito en DUO iedereen die geslaagd is en wensen leerlingen die het centraal examen nog moeten afronden veel succes!

John van der Vegt, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens:

“Ik heb al veel examens meegemaakt, maar dit is voor mij de eerste examenperiode als voorzitter van het CvTE. Er is heel hard gewerkt om deze examens weer goed te laten verlopen. Niet alleen door de kandidaten die hard gewerkt hebben om in uitdagende omstandigheden hun examen voor te bereiden, maar ook door al die medewerkers op scholen en daarbuiten die achter de schermen goede examens mogelijk maken. Complimenten aan allen!”
 

De N-termen zijn bekend!