N-termen centraal schriftelijke en praktische examens

Vanaf vandaag kunnen de cijfers voor deze examens worden berekend zodat leerlingen hun praktijkvak alvast kunnen herkansen indien nodig.

Op woensdag 14 juni worden ook de n-termen voor de centrale examens van de algemene vakken bekendgemaakt en horen de leerlingen van vmbo bb, kb, gl/tl, havo en vwo allemaal tegelijk of ze geslaagd zijn.

Benieuwd hoe de normering dit jaar in zijn werk gaat? Bekijk onderstaande video:

Openingstitel: 
College voor Toetsen en Examens 
2023

Voice-Over:

"We kunnen dit jaar, net als in 2021 en 2022, 
de centrale examens niet normeren zoals anders.
We hanteren een aanpak die daar 
zo dicht mogelijk bij in de buurt komt.


Daarmee zorgen we ervoor 
dat de normering ook dit jaar
recht doet aan 
de prestaties van leerlingen
waardoor leerlingen terecht een voldoende 
of onvoldoende blijven behalen.

En we zorgen ervoor dat de eisen
die gesteld worden aan leerlingen
zo veel mogelijk gelijk blijven 
aan de eisen die we voor corona.

In 2021 en 2022 is gebleken 
dat deze aanpak werkt zoals bedoeld
En dus herhalen we die in 2023.

Als een leerling een examen heeft gemaakt,
krijgt hij voor zijn prestatie
een aantal scorepunten.
Aan die behaalde score kun je nog geen
conclusies verbinden over zijn vaardigheid.
Pas als bekend is, bij hoeveel scorepunten 
een voldoende wordt behaald
krijgt de score betekenis.
Dat noemen we normeren.
Bij het normeren bepalen we de N-term.
Je zou bij elk examen kunnen zeggen, dat je 
een voldoende hebt, als je de helft goed hebt.
Je houdt er dan echter 
geen rekening mee
dat het ene examen moeilijker kan zijn
dan het andere.
Daarom hebben we 
een N-term ingevoerd
waarmee we kunnen compenseren 
voor verschillen in moeilijkheid.
Als het examen moeilijker is,
dan is de N-term hoger
en hoef je minder scorepunten te halen 
voor een voldoende.
Is het examen makkelijker, 
dan is de N-term lager
en heb je meer scorepunten nodig.
Met de N-term zorgen we ervoor 
dat de prestatie-eis elk jaar gelijk is.
De prestatie-eis is de lat 
waar je overheen moet springen.
De lat ligt dus ieder jaar 
op dezelfde hoogte.

In 2023 hebben we nog steeds te maken 
met de gevolgen van het coronavirus.
Doordat leerlingen al sinds 
het voorjaar van 2020
een andere voorbereiding hebben gehad
op het centraal examen
kunnen we er niet vanuit gaan dat de 
vaardigheid van de leerlingen in 2023
gelijk is aan die van leerlingen
van bijvoorbeeld 2019.
We zouden daarom 
de vaardigheid eerst moeten meten.
Om dat te kunnen doen, is het van belang 
dat we de leerlingen van 2023
kunnen vergelijken 
met de leerlingen van 2019.
Dat is echter niet mogelijk, 
omdat deze groepen niet vergelijkbaar zijn.
Daardoor kunnen we dit jaar
niet normeren zoals anders.

Dit jaar wordt de score afgezet tegen
de scores van andere leerlingen van 2023.
Alle 2023 behaalde scores van leerlingen 
voor een vak vormen de scoreverdeling.
Het gemiddelde cijfer uit 2015
tot en met 2019 voor dat vak
bepaalt in combinatie 
met de scoreverdeling
de grens tussen 
een voldoende en een onvoldoende.
De lat ligt hierdoor niet automatisch 
op dezelfde hoogte als in voorgaande jaren.
Maar de examenleerlingen van 2023 moeten
wel allemaal over dezelfde lat springen
om een voldoende te halen.
Om er toch voor te zorgen 
dat de lat dit jaar
zoveel mogelijk op dezelfde hoogte ligt
als in de jaren voor corona
kijken we ook naar de N-termen 
die op de centrale examens van een
vak zijn vastgesteld tot en met 2019.
Bovendien vragen we naar 
het oordeel van docenten
over de moeilijkheid van het 
door hen nagekeken examen van dit jaar.

Met andere woorden: het gemiddelde cijfer 
uit de periode 2015-2019 voor een vak
geeft dit jaar, in combinatie met de 
historische N-term en het docentenoordeel
een goede indicatie waar de grens ligt tussen 
voldoende en onvoldoende voor een examen.
Aan de hand van deze technische gegevens 
bepalen we de voorlopige N-term.

Ten slotte stellen we met behulp van de
docenten in onze vaststellingscommissies
de definitieve N-term vast. We kijken dan 
of we de N-term nog moeten aanpassen
door de reacties te wegen die we 
over een centraal examen ontvangen
van onder andere leerlingen via het LAKS, 
en van docenten via onze eigen examenlijn.
Deze stap in het normeringsproces 
is hetzelfde als in andere jaren.

Zo zorgt het College voor 
Toetsen en Examens ervoor
dat het cijfer dat leerlingen straks halen,
recht doet aan hun prestaties
en blijven de exameneisen zo veel mogelijk 
gelijk aan de eisen van voorgaande jaren.

Meer weten over de 
normeringssystematiek in 2023?
Kijk dan op examenblad.nl."

Eindtitel: 
College voor Toetsen en Examens