Minister Wiersma op bezoek

Begin deze week is onderwijsminister Dennis Wiersma bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) op werkbezoek geweest. Het bezoek duurde ruim een uur en de agenda zat bomvol.

De minister werd welkom geheten door onze kersverse voorzitter John van der Vegt. Vervolgens werd minister Wiersma in de collegekamer bijgepraat over de eindexamens van 2023. Voor nu wordt uitgegaan van een regulier examenjaar, maar op de achtergrond wordt natuurlijk wel weer naar corona-scenario’s gekeken. Of er ook extra maatregelen nodig zijn, wordt aan het eind van het jaar besloten.

Van de collegekamer op de begane grond ging de minister vervolgens naar de kamer van de Staatsexamens vo op de eerste verdieping. Programmamanager Angélique Coenraads vertelde hier samen met haar collega’s hoe het afgelopen jaar is verlopen. Het was hectisch, want doordat er tijdens de examenperiode een coronagolf was, was het moeilijk voldoende examinatoren te krijgen. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Voor komend jaar wordt vol ingezet op werving en de doorontwikkeling van de staatsexamens zodat we ook in de toekomst iedereen die dat wil kunnen blijven examineren.

Hierna was het de beurt aan programmamanager Maaike Beuving om minister Wiersma met haar collega’s bij te praten over de voorbereidingen op de nieuwe wet doorstroomtoetsen primair onderwijs die op 1 januari in gaat. Het CvTE gaat vanaf dat moment de kwaliteit en vergelijkbaarheid van doorstroomtoetsen bewaken. Daar wordt met veel plezier al hard aan gewerkt.