Diversity Day en het CvTE

Diversiteit en inclusie zijn een belangrijk onderdeel van een cultuur waarin iedereen zich gehoord en gezien kan voelen. Maar diversiteit komt niet altijd vanzelf tot stand. Het CvTE besteedt daarom extra aandacht aan verbinding, toegankelijkheid en aan mogelijk maken dat mensen zichzelf kunnen zijn.

Vandaag is het Diversity Day, een initiatief van Diversiteit in Bedrijf om diversiteit en inclusie op de werkvloer centraal te zetten. Maar dat blijft niet bij één dag – diversiteit als thema vraagt om inzet en aandacht gedurende het hele jaar. Daarom zijn wij gedurende het hele jaar bezig met verschillende thema’s die te maken hebben met diversiteit en inclusie. Zo werken we aan inclusie: inclusie onder collega’s, inclusie op scholen en inclusie van alle leerlingen, onafhankelijk van wie zij zijn.

Lees: Diversiteit en inclusie