De centrale examens tijdvak 2 zijn gestart

Vandaag start het tweede tijdvak van de papieren centrale examens voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. Veel leerlingen hebben hun centrale examens in het eerste tijdvak afgerond. Aan iedereen die het examen vervolgt in het tweede tijdvak: veel succes namens de medewerkers van het College voor Toetsen en Examens, Cito en DUO.