CvTE publiceert jaarverslag met interviews

In het jaarverslag 2021 kijken verschillende mensen die voor het College voor Toetsen en Examens werkzaam zijn terug op het tweede coronajaar. 

Het CvTE in 2021

De centrale examens voortgezet onderwijs gingen in tegenstelling tot in 2020 door, maar wel in aangepaste vorm. Ook de Centrale Eindtoets werd weer afgenomen. 

In het mbo werden de afnameperiodes maximaal verruimd, zodat instellingen zo veel mogelijk de kans hadden om hun studenten examen te laten doen. Voor de Staatsexamens vo was het wederom een intensief jaar en ook bij de Staatsexamens Nt2 moesten aanpassingen worden gedaan om kandidaten zo veilig en verantwoord mogelijk examen te laten doen.

Dat is waar we het voor doen, als CvTE: dat alle leerlingen, studenten en kandidaten de kans krijgen om te laten zien wat ze in huis hebben. 

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag 2021 van het College voor Toetsen en Examens blikt collegevoorzitter Pieter Hendrikse samen met collegelid Andrea Kaim-Lamers terug op 2021. Ook komen verschillende mensen aan het woord die betrokken zijn bij ons werk. Daarvoor maken we gebruik van interviews die in 2021 verschenen in de rubriek Onze verhalen.

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving per sector van de geboekte resultaten in 2021. De financiële en personele rapportage over 2021 vormt hoofdstuk 3. 

Jaarverslag CvTE 2021

Reageren?

Wil je reageren, heb je een opmerking of een vraag, mail dan naar: info@cvte.nl o.v.v. jaarverslag 2021 of reageer via een van onze sociale-mediakanalen: Twitter of LinkedIn