Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorstroomtoetsen po

De Eerste Kamer heeft op 8 februari het wetsvoorstel doorstroomtoetsen po aangenomen. In deze wet is onder andere geregeld dat er één vaste aanmeldweek komt voor de middelbare school en dat de eindtoets verandert in een doorstroomtoets. 

Met ingang van deze wet gaat het College voor Toetsen en Examens de kwaliteit van toetsen uit leerlingvolgsystemen en de doorstroomtoetsen in het primair onderwijs bewaken. Ook krijgt het CvTE de taak om de normering van alle doorstroomtoetsen vast te stellen. 

Bekijk voor meer informatie het bericht op Rijksoverheid.nl