Collega’s CvTE in gesprek met demissionair minister Slob

Demissionair minister Arie Slob sprak vandaag met een aantal van onze collega’s over centrale examinering in het vo en eindtoetsing in het po. Zo kwam onder andere aan de orde hoe wij uitvoering hebben gegeven aan de coronamaatregelen van afgelopen twee jaar en wat de ontwikkelingen zijn waar we ons nu op richten. De minister sprak zijn grote tevredenheid uit over de aanpak in coronatijd.
 

Minister Slob: “Het CvTE doet er goed aan om de positieve zaken die ontwikkeld zijn in deze crisistijd, vast te houden”.

Bezoek demissionair minister Slob aan het CvTE

Ook onze collega Nassreddine Oufkir, die deze maand het instagramaccount van het CvTE heeft overgenomen, had vandaag even contact met de minister.  

Het College voor Toetsen en Examens is een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) van het ministerie van OCW. Dit betekent dat wij onze taken uitvoeren onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW en dat de minister de eindverantwoordelijkheid draagt voor onze toetsen en examens.