De centrale examens tijdvak 2 gaan van start!

Vandaag is de start van het tweede tijdvak van de centrale examens voor vmbo, havo en vwo. Veel leerlingen hebben hun centrale examens in het eerste tijdvak afgerond. Alle leerlingen die hun examen vervolgen in het tweede tijdvak wensen wij veel succes!

Hartelijke groet, namens de medewerkers van het College voor Toetsen en Examens, Cito en DUO