De centrale examens gaan van start!

Vandaag is de start van het eerste tijdvak van de centrale examens voor vmbo gl/tl, havo en vwo. We wensen alle leerlingen, scholen, docenten en andere betrokkenen veel succes namens de medewerkers van het College voor Toetsen en Examens, Cito en DUO.

De centrale examens gaan van start!