Het CvTE publiceert het jaarverslag 2020

In het jaarverslag van het CvTE kijken verschillende betrokkenen terug op het bijzondere coronajaar 2020. 

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gingen de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs in 2020 niet door. Leerlingen konden het diploma behalen op basis van de resultaten van hun schoolexamens. Ook de Centrale Eindtoets werd in 2020 niet afgenomen. Leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs stroomden door op basis van het schooladvies. Dit heeft veel flexibiliteit en inzet van scholen, docenten en leerkrachten gevraagd.

Jongen maakt schoolwerk
Beeld: ©Marijke Volkers / Marijke Volkers

Het College voor Toetsen en Examens ondersteunde vo-scholen bij het omschakelen naar alleen schoolexamens en spande zich in om de Staatsexamens vo, Nt2 en de examens in het mbo wel zo goed mogelijk door te laten gaan. 

In Onze verhalen vertellen betrokkenen bij de Staatsexamens vo en de centraal schriftelijke praktijkexamens (cspe's) in het vmbo over hun ervaringen afgelopen jaar.