Het College voor Toetsen en Examens bedankt alle scholen, docenten en examensecretarissen, Cito en DUO

Vandaag zouden veel eindexamenleerlingen beginnen aan hun centrale examens in het vmbo, havo of vwo. Vanwege het coronavirus gaat dat niet door. We willen iedereen die zich heeft ingezet voor de voorbereiding van de afnames en de samenwerking hartelijk bedanken!

Het CvTE bedankt het vo