Jaarverslag en evaluatierapport over het CvTE naar Kamers

Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft het jaarverslag 2019 van het CvTE naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Ook stuurde hij beide Kamers het tweede periodieke evaluatierapport over het College en de reactie daarop van het CvTE. 

Evaluatierapport door Oberon

In het evaluatierapport wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het CvTE beoordeeld in de periode 2014 tot en met 2018. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Oberon in opdracht van het ministerie van OCW. 

De oordeel van de onderzoekers over het functioneren van het CvTE in de periode 2014 tot en met 2018 is positief. Naast dat positieve oordeel benoemt Oberon een aantal aandachtspunten. Ook doet Oberon drie aanbevelingen, onder meer over de invulling van de regierol van het CvTE binnen de examenketen en de bezetting van het ondersteunende bureau. 

Reactie van het CvTE

Het CvTE geeft in zijn meegestuurde reactie aan waar het zich de komende periode op wil richten in het licht van de aandachtspunten van Oberon. 

Zie:

Kamerbrief bij evaluatierapport en jaarverslag 2019 CvTE