Het CvTE bedankt scholen, leerkrachten, Cito en DUO

Vandaag zouden leerlingen van groep 8 beginnen aan de Centrale Eindtoets. Vanwege het coronavirus gaat dat niet door.

We willen iedereen die het vertrouwen had in de Centrale Eindtoets en die zich heeft ingezet voor de voorbereiding en de samenwerking hartelijk bedanken!

Het CvTE bedankt het basisonderwijs