Rekenopgaven-etalage aangevuld met nieuwe opgaven 2018-2019

Jaarlijks maakt het CvTE een groot deel van de 2F- en 3F-rekenopgaven van het desbetreffende afnamejaar openbaar. In totaal zijn er nu 7006 opgaven openbaar gemaakt.

De opgaven staan in de rekenopgaven-etalage. Deze zijn bedoeld om te bekijken en te downloaden; het is geen omgeving waarin een toets kan worden afgenomen of gemaakt.