Kamerbrief over eindtoetsing

Op vrijdag 21 juni heeft minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin de beleidsreactie op de eindevaluatie van de Wet Eindtoetsing Primair Onderwijs.

Kamerbrief Eindevaluatie Wet Eindtoetsing

In deze beleidsreactie wordt ook melding gemaakt van een advies van het College voor Toetsen en Examens. Het advies dat in december is afgegeven, leest u hier

Advies CvTE evaluatie wet eindtoetsing po